Goed gesprek

Gespannen speuren we hun gezichten af, scannen hun houding, zoeken naar tekenen van onrust of onbehagen. Het is natuurlijk nogal een vraag die we gesteld hebben. Niet zomaar iets. De kinderen waren natuurlijk al een[…]

Ga verder met lezen …